Om mig

 

Jag heter Tom Väisänen och är legitimerad fysioterapeut, medicinsk lymfterapeut och lärare i Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ). Jag avlagde examen till sjukgymnast (nu fysioterapeut) 1985 i Helsingfors och till medicinsk lymfterapeut i tyska Földi-skolan 1990.
Efter att ha jobbat som assistent på ett tiotal lymfkurser i den tyska lymfskolan Innakademie kunde jag avlägga examen för lärare i Manuellt Lymfdränage / Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ) i Hannover i maj 1998. Sedan dess har jag undervisat på tillsammans 55 KFÖ-kurser och utbildat upp till 780 nya lymfterapeuter.
Som finlandssvensk har det varit möjligt för mig att anordna kurser till medicinsk lymfterapeut också i Sverige. Den första kursen här hade jag 2004. Sedan 2019 anordnas kurserna på Medfit Flemingsberg i Huddinge, där vi har en stor, mycket trevlig och ljus kurslokal med luftkonditionering och helt super personal.
Jag har gott samarbete med tyska Földi-skolan och Földi-kliniken, som är troligen världens mest kända specialklinik för lymfologi. Klinikens läkare Kathrin Jung sköter den medicinska undervisningen på mina kurser. Kathrins föreläsningar tolkas direkt till svenska.
För att kunna erbjuda kursdeltagarna det senaste om ödem och dess behandlingsmetoder håller jag mig uppdaterad med hjälp av årliga kongressbesök och senaste studier. Dessutom fortsätter jag också med praktiskt jobb som medicinsk lymfterapeut.
Jag har nu två gånger suttit i organisationskommittén för den Nordiska Lymfologikongressen (2010 och 2018). Det har varit mycket lärorikt att anordna såna evenemang. Dessutom har det gett möjligheten att lära känna många fina läkare och andra föreläsare från andra länder.