Lymfterapi

Tankar om kompression

Kompression är i nästan alla fall den viktigaste delen av ödembehandling. Som vanligt, så finns det alltid undantag men när det är fråga om behandling av lymfödem, lipödem, venös insufficiens, posttraumatiska eller postoperativa ödem eller ödem på grund av bristfällig muskelpumpfunktion så är kompression hörnsten i behandlingen. Utan någon studie att stöda mig på så vågar jag säga att 80 % av behandlingsresultatet kommer från kompression.

Förutom att kompression allmänt anses så viktig så är det också den enda delen av ödembehandling vars verkan onekligt har bevisats. Med tanke på det så är det obegripligt att man ännu idag stöter på terapeuter, som helst lämnar kompression bort och använder endast manuellt lymfdränage. Att det finns patienter som gärna säger nej till ett kompressionsbandage kan man lättare förstå eftersom man inte kan kräva att patienten har kunskap om de olika metoderna i ödembehandling.

Manuellt lymfdränage känns skönt. Ett bandage kan redan som tanke väcka motstånd. Det är tjockt, spänt, varmt och begränsar rörligheten. Men det minskar också ödemet mer en något annat medel lymfterapeuten har att erbjuda. För terapeuten gäller det att kunna sälja behandlingen åt patienten. Att förklara hur kompression fungerar och varför ingenting annat kan ersätta det. Inget motiverar en människa mer än kunskap och en suveränt övertygande försäljare, terapeuten.

Jag har som lymfterapeut och lärare i Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi ofta fått höra att det finns patienter som helt enkelt inte godkänner tanken att bli bandagerad. Också tanken att vara tvungen att använda en kompressionsstrumpa resten av livet väcker motstånd. Däremot har jag själv aldrig haft en patient som vägrat ta emot ett bandage. Aldrig, inte en enda gång. Hur är det möjligt? Jo, som jag sa tidigare, så gäller det att kunna sälja terapin åt sin patient, att vara övertygande, att förklara varför det vi gör är nödvändigt.

De största framstegen i ödembehandling sker under den första behandlingsveckan. Därför ser man omedelbara resultat efter redan den första behandlingen, efter det första bandaget. Det, om någonting, motiverar patienten att fortsätta. Därför är det så viktigt att det första bandaget känns bra. Vi måste ge en angenäm upplevelse åt vår skeptiska patient. Om den första erfarenheten av bandage är obehaglig med smärta och för högt tryck så blir det mycket svårare att fortsätta. Eftersom ödemet minskar mest under de första dagarna är det också viktigt att då göra ett nytt bandage varje dag.

Ett effektivt bandage innebär rätt och jämt tryck som avtar nerifrån uppåt. Det är viktigt att alltid använda bra polstring så att kompressionsmaterialet inte biter in i vävnaden och hindrar flödet. Ett bandage med bra polstring ger ett angenämt tryck och tillåter samtidigt måttlig rörlighet i lederna. Då kan patienten använda extremiteten tämligen normalt vilket aktiverar muskelpumpen och främjar flödet i både vener och lymfkärl. Det är just kombinationen av kompression och rörelse som ger bästa resultat. Inte endast vid lymfödem utan också vid behandling av ett venöst bensår är denna kombination oersättlig.

Efter att ha använt ett bandage i 2-3 veckor tar vem som helst emot en kompressionsstrumpa med stor glädje, fast tanken om daglig användning av en kompressionsprodukt kanske först kändes oangenäm. Här gäller det också att välja rätt produkt åt sin patient. Annars finns risken att ödemet återkommer trots samvetsgrann användning av strumpa. Rätt tryck och vid lymfödem nästan alltid flatstickat material försäkrar effektiv kompression. Också här har lymfterapeuten stort ansvar. Hen måste kunna sälja idén om rätt material och produkt åt sin patient som kanske helst skulle välja något lättare. Vi är inte endast terapeuter utan också försäljare. Patienten är vår kund som uppskattar försäljarens yrkeskunskap. En osäker försäljare väcker inte förtroende.

admin