Lymfterapi

Lönar det sig att delta i kongresser?

1.2.2018

Jag sitter för andra gången i organisationskommittén för den Nordiska kongressen i lymfologi. Den ska hållas i Helsingfors den 6-8 september i år. Jag kommer bra ihåg en av mina första kongresser, världskongressen i Freiburg, Tyskland i början av 2000-talet. Föreläsningarna hölls alla på engelska och vissa föreläsare hade svårigheter med språket. En stor del var riktat åt läkare, färre saker åt terapeuter som jag själv.

De nordiska kongresserna har sedan den första kongressen, som hölls i Oslo 2002, varit riktade åt terapeuter och därför skiljer de sig från alla andra kongresser. Det är klart att också läkare är välkomna, med de brukar vara är på plats framför allt som föreläsare. Eftersom man har riktat kongresserna åt terapeuter har man försökt bjuda på grundsaker som har med praktisk ödembehandling att göra. Föreläsningarna är också längre, oftast 45 minuter och inte bara korta listor med forskningsresultat.

Sedan Finlands första kongress i 2010 har kongress språket i de nordiska kongresserna varit engelska. Det är rättvist åt deltagare från olika länder. Alltid är det inte så enkelt att följa med all fackterminologi på engelska av en föreläsare som antigen talar flytande snabbt eller irriterande otydligt. Jag tror ändå att de flesta hänger med. I synnerhet ni i Sverige brukar tala så bra engelska att kongress språket inte medför några svårigheter. Hos oss i Finland har jag hört att vissa, i synnerhet äldre terapeuter, är så osäkra med sin engelska att de inte vågar delta.

Vi har igen försökt lägga ihop ett intressant och mångsidigt program som lockar så många lymfterapeuter som möjligt till Helsingfors i september. Aktuella teman som fettvävnadens verkan på lymfsystemet, det senaste om lipödem och dercum och utnyttjande av fasciamanipulation vid behandling av olika ödem är inkluderade i programmet. För att inte tala om vad near infrared fluorescence undersökningen kan lära oss om effektiva behandlingsgrepp.

Programmet är ändå inte någonsin den ända orsaken att delta i kongresser. För många är det viktigaste att träffa kollegor, lära känna nya människor och på så sett utbreda sitt nätverk. Det lönar sig alltid. För mig som lärare är det speciellt viktigt att få höra ny information och byta åsikter med våra fina föreläsare. Och så klart träffa terapeuter som varit på mina kurser.

Många företag är också på plats med sina senaste produkter. Det gäller att ta med sig så mycket information som bara möjligt om nyheter och effektiva behandlingsmedel. Ödembehandling har under de sista åren utvecklats överraskande mycket. Vi har fått nya kompletterande behandlingsmetoder att använda samtidigt som vi måste modifiera gamla metoder på grund av ny information om dess verkan. Det gäller att inte stå stilla utan hålla sig uppdaterad. På så sett förbättrar vid inte endast våra behandlingsresultat utan också vårt jobb hålls intressant.

Lönar det sig alltså att delta i kongresser? Absolut! I synnerhet här i Norden. Vi ses i Helsingfors! Kolla länken till webbsidan för VII Nordic Congress of Lymphlogy i ”Artiklar och länkar”.

Tom

admin