Utbildning

Kurs till medicinsk lymfterapeut

Jag anordnar årligen utbildning till medicinsk lymfterapeut åt legitimerade proffs inom sjukvården, framför allt fysioterapeuter, sjuksköterskor och ergoterapeuter. Det är också möjligt att delta med en grundutbildning så som massör, fotterapeut osv., men då blir titeln diplomerad lymfterapeut. För att avlägga examen till medicinsk lymfterapeut behöver man alltså legitimation. Utbildningen fyller internationella kriterier och är därför godkänd också i andra europeiska länder. Utbildningen och terapin motsvarar terapihelheten Komplexe Physikalische Entstauungstherapie (KPE) som används i lymfterapins ”hemland” Tyskland. I Sverige används begreppet Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ).
Jag strävar för att alltid kunna erbjuda det senaste om ödem och dess behandlingsmetoder. Detta innebär också klinisk erfarenhet från jobb som lymfterapeut. Deltagarna har också möjlighet att bekanta sig med kompletterande behandlingsmetoder så som Lympha Press Optimal, LymphaTouch, fascia manipulation och lymftejpning.
Utbildningens längd är 24 dagar och den utförs i två perioder. Mellan perioderna är en c. 10 veckors paus. Under pausen har deltagarna möjlighet att tillämpa det de lärt sig under period I i praktik. Övning mellan perioderna är frivilligt men stöder studierna och är därför önskvärt. Någon plikt för rapport finns inte. Kursdeltagarna får förhandsmaterial att läsa före kursstarten.
Kursdagarnas längd exkl. middags och fikapauser är genomsnittligt sju timmar. Längden för hela kursen blir 165 h. Vid användning av indelning i 45 minuters undervisningstimmar är längden 210 undervisningstimmar. De fördelar sig på följande sätt:
  • 20 undervisningstimmar medicinsk undervisning (föreläsaren är en tysk läkare med specialitet inom lymfologi)
  • 184 undervisningstimmar teori och praktik.
  • 16 sista undervisningstimmar består av slutprov i tre delar (skriftligt teoriprov, muntligt och manuell praktisk del, bandageprov inkl. arm- och benbandage).
Läs mer om följande kurs som i år är en uppdragsutbildning anordnad av Karolinska Institutet