Lymfterapi

Verkan av manuellt lymfdränage

I över tio år har det pågått en debatt om manuellt lymfdränage (MLD) som en del av ödembehandling. Den började ungefär samtidigt överallt i Europa men framför allt i Sverige har man tagit en mer negativ inställning till denna traditionella behandling. Man efterlyser evidence based –typ av vetenskaplig bevis för verkan av MLD. Många kända experter har dömt användningen på grund av bristfälligt bevis, bland dem Håkan Brorson och Karin Johansson.

Denna diskussion har gjort det möjligt att lämna bort manuellt lymfdränage från behandlingen och på så sätt spara kostnader. Samtidigt talar man allt mer om egenbehandling som en hörnsten för ödembehandling. I egenbehandling används självdränage men här kritiseras behandlingen inte.

Både ILF (International Lymphedema Framework) i sin ”Best practice for management of lymphedema” och ISL (International Society of Lymphology) i sitt ”Concensus document” medger, att det fattas studier som bevisar verkan av manuellt lymfdränage. ILF påpekar, att på områden, som är utmanade att komprimera, är det motiverat att använda MLD som en viktig del av behandlingen.

Man har nog bevisat med hjälp av t.ex. lymfskintigrafi, att MLD aktiverar lymfflödet på friska människor, men både studier där man har behandlat äkta lymfödem så som också bevis på kliniska resultat fattas. Jean-Paul Belgrado har undersökt verkan av MLD med NIRFLI (near infrared fluorescence lymphatic imaging) för att fastställa det tryck som fordras för att aktivera lymfflödet optimalt. Tyvärr lär också Belgrado ha gjort sina studier på friska individer. Det blir ändå intressant att höra Belgrado på den Nordiska Lymfologikongressen i Helsingfors i höst. Kanske får vi höra något som hjälper oss modifiera vårt manuella lymfdränage och förbättra behandlingsresultaten.

Waldermar Olszewski från Polen säger, att det är omöjligt att aktivera flödet från vävnadens interstitium (där ödemvätskan befinner sig) till lymfkärl när trycket i kärlen har stigit vid obstruktivt lymfödem. Hans kollega M. Zaleska har bevisat, att det vid lymfödem i fas II och III bildas bindvävskanaler i interstitium längs med vilka man kan leda flödet bort från det svullna området. Enligt Olszewski kräver detta hårdare och mer långvarigt tryck än vid traditionellt manuellt lymfdränage.

Som lärare i medicinsk lymfterapi går jag grundligt igenom manuellt lymfdränage på mina kurser, men påpekar ändå alltid att tillräcklig vetenskapligt bevis fattas. Varför lyssnar jag inte på kritiker utan fortsätter lära MLD åt mina kursdeltagare? För att jag av egen erfarenhet vet, att en viss manuell behandling hjälper mig nå resultat, som jag strävar för. Det gäller att lära sig känna vävnaden under sina fingrar.

Vid lymfödem uppstår det ofta fibros, som kräver en modifierad behandling. Om man kallar det manuellt lymfdränage eller inte är kanske en smaksak, men i dessa fall behövs manuell behandling utan vidare. Jag kommer senare at skriva om fascia behandling som en kompletterande metod vid ödembehandling. Den ytliga fascian ligger i underhudsvävnaden och kan vid lymfödem kräva behandling som liknar mycket manuellt lymfdränage. Det betyder att utan att vi egentligen tänker på det också behandlar denna struktur när vi utför MLD.

I nummer 4/2017 av Svenska Ödemförbundets ”Lymfan” finns en artikel där man visar oro för att MLD kan uteslutas från en planerad högskoleutbildning i lymfterapi. Jag håller med. Fast det fattas tillräcklig bevis för verkan av MLD så skulle man göra ett stort fel med att lämna bort manuell behandling från ödembehandling. Jag är den första att kalla kompression som den absolut viktigaste delen av KFÖ/ödembehandling, men vi klarar oss inte med endast kompression och egenbehandling.

Effektiv ödembehandling är en helhet där manuell behandling krävs i synnerhet på bolen och på områden där det finns fibros och andra vävnadsförändringar. Behandlingen lättar också smärta och förbättrar rörligheten mellan olika strukturer i vävnaden vilket främjar flödet från det svullna området. En terapeut som kan känna förändringar i vävnaden under sina händer kan välja rätta metoder och grepp för bästa resultat. Det kan stämma att vår MLD/manuella ödembehandling fordrar modifiering men att lämna helt bort den skulle vara ett stort misstag.

admin