Följande kurs

Karolinska Institutet anordnar under hösten 2023 en uppdragsutbildning till medicinsk lymfterapeut

Jag kommer att medverka på kursen som lärare tillsammans med Pia Klernäs. 

Kursinformation hittar du här under. Du kan också kontakta mig om du har frågor. 

Följande kurs som jag anordnar som tidigare i samarbete med Lymfterapi i Finland rf kommer att starta under 2024. 

Information: Tom Väisänen, +358 50 3494 345, tom.vaisanen@pp.inet.fi