Följande kurs

Uppdatering!

Covid 19 har tyvärr inte lättat och vi är därför varit tvungna att flytta vår kurs framåt ännu en gång, hoppas den sista! 

Tom Väisänen anordnar
i samarbete med
Lymfterapi i Finland rf

Kurs till medicinsk lymfterapeut

(Kombinerad fysikalisk ödemterapi)
på Medfit Flemingsberg
8-21.8 och 11-24.10.2021

Kurs och examen fyller internationella kriterier på KFÖ.
Kursinnehållet på 210 undervisningstimmar är tätt sammanknutet med skolmedicin och övrig fysioterapi. Undervisningen innehåller bl.a. aktuell kunskap om blodkärls- och lymfsystemets anatomi, fysiologi och patofysiologi, teori och behandling av lymfödem och andra sjukdomstillstånd som är anknutna till ödem, workshops med föreläsare om kompletterande behandlingsmetoder samt mycket praktik inom ödembehandling och kompressionsmätning.
Nu också aktuell information om lipödem och dess nya manuella behandlingsmetod.
Kursplats: Medfit Flemingsberg, Ebba Bååts Torg 6, 141 51 Huddinge.
Trevlig och ljus kurslokal med luftkonditionering.
Tid: Period I  8 – 13 augusti och 16 – 21 augusti (12 dagar)
Period II 11 – 15 oktober och 18 – 24 oktober (12 dagar)
Lärare: Tom Väisänen, leg. fysioterapeut, leg. lärare i KFÖ
Kathrin Jung, Dr.med, Földi-kliniken, Tyskland
Språk: Svenska
Kursavgift: 29.500 kr (inkl. moms, undervisning, kursmaterial och fika)
Anmälan: Anmälan till kursen sker skriftligt. Anmälningsformulär och närmare information skickas per mail till intresserade.
Information: Tom Väisänen, +358 50 3494 345, tom.vaisanen@pp.inet.fi