Blogg

Lymfterapi

Fascians betydelse för lymfflödet

Man har talat mycket om fascia under de senaste åren, framför allt inom fysioterapi och sport. Fascians förhållande till vårt lymfsystem och ödembehandling har kommit fram på lymfkongresser, senast på den VII Nordiska Lymfologikongressen i Helsingfors. Vi har kanske inte tänkt på det, men när vi gör manuellt lymfdränage manipulerar vi samtidigt den ytliga fascian.

Read more ”Fascians betydelse för lymfflödet”

Lymfterapi

Tankar om kompression

Kompression är i nästan alla fall den viktigaste delen av ödembehandling. Som vanligt, så finns det alltid undantag men när det är fråga om behandling av lymfödem, lipödem, venös insufficiens, posttraumatiska eller postoperativa ödem eller ödem på grund av bristfällig muskelpumpfunktion så är kompression hörnsten i behandlingen. Utan någon studie att stöda mig på så vågar jag säga att 80 % av behandlingsresultatet kommer från kompression.

Read more ”Tankar om kompression”

Lymfterapi

Verkan av manuellt lymfdränage

I över tio år har det pågått en debatt om manuellt lymfdränage (MLD) som en del av ödembehandling. Den började ungefär samtidigt överallt i Europa men framför allt i Sverige har man tagit en mer negativ inställning till denna traditionella behandling. Man efterlyser evidence based –typ av vetenskaplig bevis för verkan av MLD. Många kända experter har dömt användningen på grund av bristfälligt bevis, bland dem Håkan Brorson och Karin Johansson.

Read more ”Verkan av manuellt lymfdränage”

Lymfterapi

Varför lönar det sig att behandla svullnader?

22.2.2018

Definition för en svullnad eller ett ödem är en synlig och palperbar mängd vätska i vävnaden. Det finns många orsaker för svullnader, men gemensamt för alla vanligaste svullnader är att de är ytliga. Det betyder att de uppstår mellan huden och de djupa bindvävsstrukturerna (fasciorna), som täcker muskulaturen. Huden ger efter och vi sväller utåt. En annan gemensam faktor för de vanligaste svullnaderna är att de är extracellulära. Vävnadens celler sväller inte utan vätskemängden mellan cellerna, i interstitium, ökar.

Read more ”Varför lönar det sig att behandla svullnader?”

Lymfterapi

Lönar det sig att delta i kongresser?

1.2.2018

Jag sitter för andra gången i organisationskommittén för den Nordiska kongressen i lymfologi. Den ska hållas i Helsingfors den 6-8 september i år. Jag kommer bra ihåg en av mina första kongresser, världskongressen i Freiburg, Tyskland i början av 2000-talet. Föreläsningarna hölls alla på engelska och vissa föreläsare hade svårigheter med språket. En stor del var riktat åt läkare, färre saker åt terapeuter som jag själv.

Read more ”Lönar det sig att delta i kongresser?”